10 enkle tip til, at dine tanker kan give dig mere kærlighed

Hvad gør dine tanker for kærligheden?

Det, du fokuserer på, giver du energi. Dermed vokser det. Det gælder i høj grad i kærlighedslivet!

Dit sind lytter til, hvad du tænker, siger og gør. I dag ser vi på dine tanker.

Der er dem, som mener, at alt starter med en tanke. Alt fra et barn, storebæltsbroen til en ostemad.
Personligt tænker jeg, at det starter med en impuls, som derefter bliver til en tanke. Den tanke kan være drevet af kærlighed eller frygt.

Uanset hvad, så tumler mange af os med negative tanker. Det negative er et signal om, at der er noget, som er i ubalance. Det negative kan derfor være positivt – i hvert fald når du lytter til det dybere budskab.

Dårligt parforhold, single tilværelse mod sin vilje, stress, choktraumer og dårligt selvværd er almindelige årsager til negative tanker.

Der er mange årsager til negative tanker. Find den dybere årsag hos dig, og afdæk, hvad DU kan gøre noget ved, eller få hjælp til. Hvis de negative tanker fortsætter, har du herunder 10 ting, du kan gøre.

10 enkle tip til, at dine tanker kan give dig mere kærlighed:

 1. Læg mærke til hvad du tænker på! Ikke bare lige nu, men resten af dagen. Og resten af uge.
 2. Lad vær med at forsøge at kontrollere dine tanker. Accepter dem, lad dem flyde ud af hovedet og giv plads til nye.
 3. Hvis du tænker negativt om noget/nogen: Giv den negative tanke, følelse eller fornemmelse lov til at være der. Sig, indeni dig selv, til det negative: “Det er ok, du må godt være her lige nu!”. Hvis der er modstand mod det, så sig til modstanden: “Det er ok, du må også godt være her lige nu!”
  Det negative er et signal til dig, at der er noget, som er i ubalance. Giv dig lov til at føle følelsen, accepter den og dermed dig, men lad vær med at dyrke den og hænge fast i den.
 4. Hvis du tænker negativt om noget/nogen: Spørg så dig selv: Hvad er min egen andel? Hvem har jeg lært at tænke sådan af? (Giv så tanken tilbage til denne person. Sig eksempelvis: “Ja, ja mor, gå du uhjem igen) Hvad kan jeg gøre for at rette op på ubalancen? Hvad skal jeg lære her?” 
  Slip så vidt muligt det, som du ikke har indflydelse på. Det er, at du er proaktiv, altså har førertrøjen på.
 5. Hvis du tænker negativt om noget/nogen: Spørg så dig selv: Hvad er mit behov/ønske/mål her? Hvad kunne jeg tænke mig?”
 6. Hvis du tænker negativt om noget/nogen – spørg så dig selv: “Hvad kunne være mere positivt om dette – men ligeså rigtigt?”
 7. Hvis du bekymrer dig eller jaloux, så spørg dig selv: “Hvad er fakta?”
  Tal med andre mere objektive personer om det. Få et realitetstjek.
 8. Hvis du tænker negativt om noget/nogen, og du ikke kan slippe det – så brug vandtanksøvelsen, skriv dine tanker ned, skrig det ud, løb en tur, dans, mal eller tegn det, brug åndedrætsopmærksomhed, snak med nogen, der er god til at lytte og forstå – eller få hjælp på anden måde!
 9. Hvis du tænker positivt – så nyd det!
 10. Meditér.
  Hvis du slet ikke tænker – så nyd det endnu mere 😉

Husk: De små skridt du får taget (igen og igen), fører dig hurtigere ind i kærligheden – end store skridt, hvor du falder undervejs, eller hvor du måske aldrig kommer “op af sofaen”.
Vær derfor nænsom med dig selv, så er du godt i gang med kærlige tanker!

Så hvad tænker du på?

Kærlighed, traumer og tilknytning

Vi har allesammen brug for kærlighed og tilknytning

Fordi vi er sociale væsner. Vi er dybest set flokdyr. Men choktraumer kan forhindre os i at opleve den kærlighed og den trygge tilknytningsform.

Måske ved du allerede, at større og mindre traumer i barndommen kan give et utrygt tilknytningsmønster. Altså gøre det sværere at opleve vedvarende kærlighed og stabile sunde relationer.

Men ved du også, at choktraumer senere hen i livet kan have samme virkning?

Endda selv om traumet intet har med relationer at gøre. Det kan eksempelvis “blot” være en trafikulykke, der skubber dig ud i en af de utrygge tilknytningsmønstre. De 3 utrygge tilknytningsmønstre er Ambivalent/nervøs tilknytning, undvigende tilknytning og desorganiseret tilknytning.

Men hvad er traumer egentlig for noget?

En bredere definition på traumer

 • Et traume er en hvilken som helst begivenhed, som bryder igennem kroppens stimulusbarriere og fører til overvældende følelser af hjælpeløshed        – Freud
 • Vi bliver traumatiserede, hvis vore evner til at reagere på en opfattet trussel overvældes på en eller anden måde (for meget, for hurtigt, for tidligt)                                                                               –  Peter Levine

På Peter Levines traumeterapi uddannelse (Somatic Experiencing = SE) lærte jeg at hele traumerne og lande nervesystemet på en nænsom måde, så klienten ikke bliver overvældet – men tværtimod får styrket sine ressourcer og sin evne til at håndtere nye udfordrende situationer.

De sidste 10 år har jeg flittigt brugt SE principperne med mine klienter. Fordi principperne både er så nænsomme og virksomme. Selv når man ikke arbejder med et konkret traume, men med eksempelvis kærlighedslivet.

Forløsning af traumeenergi, så du kan opleve mere kærlighed

I dag vil jeg give dig en god og enkel aktivitet til forløsning af fastlåst energi, som du kan bruge helt udramatisk i din hverdag.

Den kaldes pendulering fordi man svinger mellem to tilstande. Man skifter helt konkret mellem ressourcerne (R+) og så noget, der er svært eller ubehageligt (R-). Det lindrer eller kan endda hele det svære eller ubehagelige. Det er nervesystemets naturlige måde at hele traumeenergien på. Kunsten er, kun kort at “hilse på” det negative, og så dvæle mere i ressourcerne.

Pendulering:

Denne aktivitet kan du starte med at øve, mens du er forholdsvis uforstyrret. Når du er blevet ok til at lave den, så er den god at lave hvor som helst og når som helst. Og naturligvis især hvis der er noget, som generer dig.

 • Mærk stedet i kroppen, som ikke føles rart. Hvis du absolut ikke kan mærke det sted i kroppen, som er ubehagelig eller bare spændt, så bare tænk på situationen, som er (lidt) udfordrende for dig (R-)
 • Find et sted i kroppen, hvor det føles mere behageligt R+
 • Derefter skifter du nænsomt mellem at mærke R+ og så mærke R-
  • Du skal holde mest fokus på R+
  • Mange gange skal du blot lige sige hej til R- og så hurtigt tilbage til R+
  • Hvis der er meget energi i R-,så skal du ikke mærke selve området, men nøjes med at mærke kanten af området
  • Hvis du slet ikke kan mærke kroppen, eller andet af kroppen, end der hvor der er ubehageligt så forestil dig at gøre eller konkret gør en af de ting, som plejer at give dig en god fornemmelse. Og brug dette som R+.

Du kan blive klogere på traumer her >>

Lad mig endelig høre dine oplevelser, spørgsmål og kommentarer til dette – du er naturligvis anonym.

Den paradoksale forandringsteknik, selvværd og positive tanker

Den paradoksale forandringsteknik styrker i høj grad dit selvværd

Den paradoksale forandringsteknik er super kort fortalt, at du går ind for det, der er lige nu. Det er for eksempel, at du accepterer dig selv, dine tanker, reaktioner og følelser, som de er lige i dette sekund, uanset om de er positive, negative eller neutrale!

Det opleves som selvkærlighed og øger dit selvværd og fundament.

Når du således står ved dig selv, får du mere styrke!
Herfra har de negative ting mulighed for at ændre sig, og det vil de typisk gøre.

We think, to escape our feelings. If you want to stop thinking and return to Presence, then feel your feelings – Leonard Jacobson

Positiv tænkning og selvværd

Positiv psykologi har kronede dage for tiden. Vi skal tænke positivt – også om de negative ting! Det er der i hvert fald mange, der mener.

Hvis du har set filmen The Secret, tør du næppe tænke og da slet ikke føle et strejf af negativitet. For så er det jo det, du tiltrækker mere af….

Det ER udmærket at se på det positive!
Hvem vil ikke hellere mærke de lette, lyse og lækre vibrationer fra positive tanker og følelser – end de tungere, mørke næsten klæbende negative af slagsen?

Polaritet, helhed og selvværdet

Men, men: Problemet er, at det positive kun er den ene halvdel af helheden. Den anden del er det negative. Det hører med til helheden.

Hvis du SKAL tænke positivt – og har det negativt – vil det dræne dit selvværd. For så er du inde i Burde-land.

Hvis du fokuserer udelukkende på den ene pol, så skaber du ubalance i sind og krop! Du skaber en spændingstilstand, hvis det negative holdes væk fra bevidstheden, men stadig eksisterer i det ubevidste.

Der skabes herved en ubalance, der med tiden kan skabe dårligt selvværd og negative følelsesmæssige udbrud (den positive boble/illusion sprænger), stress, depression eller sågar fysiske symptomer som hovedpine og andre smerter.

Lav en lille øvelse lige nu:

 • Tænk på et eller andet som engang skete, der var negativt for dig. Vælg noget, som er håndterbart. Hvis skalaen går fra 1-10, hvor 10 er det mest negative, så vælg noget på 5-6
 • Tænk så positivt om denne hændelse. Tænk virkelig positivt, og positivt og positivt! Giv al din opmærksomhed og energi til at tænke positivt om det skete
 • Læg så mærke til dine følelser, din stemning

Skriv gerne en kommentar med hvilke følelser, der dukkede op (du er naturligvis anonym)

Lav så denne øvelse:

 • Tænk på samme hændelse
 • Spørg dig selv: “Hvordan har dette styrket mig? Hvordan har dette påvirket mine evner og valg, så jeg bedre kan give det, som jeg giver til verden i dag? Hvordan har dette medvirket til, at jeg har de ressourcer, jeg har i dag? Hvad har dette lært mig?”

Hvad lægger du nu mærke til. Hvilken stemning giver dette dig? ( Skriv også gerne dette i kommentaren)

Min gestaltlærer sagde altid: “Der, hvor vi har fået med skrubben, der er vi stærkest!”

Dengang for 25 år siden syntes jeg, han var pisseirriterende – for så måtte man jo ud af sin offerposition og tage ansvar for sig selv og sit liv! Så var det slut med at give de andre  skylden, når man havde det svært.

Sådan kommer du ind i dit center og hviler i dig selv

Negative følelser er et udtryk for, at din opfattelse af situationen er mangelfuld, at du ikke ser hele billedet. Dette gælder i høj grad i parforholdet, hvor man tit glemmer at se tingene fra den andens perspektiv.

Stop! Naturligvis anerkender jeg din sorg, vrede og smerte, når du har oplevet svære ting!

Her har du en måde til at håndtere disse negative følelser, oplevelser og tanker:

 1. Første trin er, at du giver dig lov til at mærke dine følelser. At du bruger den paradoksale forandringsmetode. Sig direkte til følelsen, tanken eller reaktionen – bare indeni dig selv: “Det er ok, du må godt være her lige nu
 2. Næste trin er at se hele billedet.

Måske plejer du at sammenligne situationen med, hvordan du synes, det burde være.

Eller måske du netop har lært at fokusere på det positive. Du kan derfor komme til at ignorere de ting, som faktisk er negative og måske kræver, at du handler på dem.

Ved at tillade dig BÅDE de negative og de positive aspekter – så kan du komme ind i dit center, der hvor du er i balance og har den største styrke, selvværd og kærlighed!

We are on a journey of becoming, that which we already are. That is the (impossible) paradox of our lives Leonard Jacobson

PROAKTIV: Sådan kommer du ud af negativitet og offerrolle og ind i din autencitet og personlige power

Har du lagt mærke til, at nogle mennesker er rigtig gode til at være i “offerrollen”?
De er meget optaget af, hvad andre mener, tænker, gør og forventer. Eller de ligger under for de vilkår, der nu engang er i deres liv.

Måske kender du det endda fra dig selv, at de ydre omstændigheder – personer eller situationer – styrer dit humør og dine handlinger.

Hvis du har en vis portion ambivalent/nervøs tilknytningsform, kan det især være udfordrende og frustrerende.

Andre kan være gode til at bevare deres humør og leve deres liv i overensstemmelse med den, som de er. Også når de møder modgang.

Hvordan du får styringen i dit liv (bliver proaktiv)?

Jeg kalder det også: “At komme hjem til dig selv”.

Afhængig af din bagage fra fortiden, dine vilkår og dine vaner kan det være lettere eller sværere at gøre dette. Der kan også være situationer eller tidspunkter, hvor det er nemmere eller sværere for dig.

Det er ikke altid, at du kan eller skal lave om på de ydre omstændigheder og da slet ikke på andre personer.

Her får du 2 højeffektive og enkle (men ikke altid nemme) metoder til indre styrke og styring.

Den paradoksale forandringsmetode:

Du kommer i høj grad tilbage til din autencitet og personlige power, når du kan give dig lov at mærke dine følelser – uden du behøver “dumpe” dem på andre:

Giv dig lov at mærke følelsen, eksempelvis ked af det-heden eller vreden (=irritationen, ærgelsen mv.) ved at sige direkte til følelsen, bare indeni dig selv: “Du må godt være her lige nu, når nu du er her!”
Hvis du har modstand mod dette, så giv på samme måde også modstanden lov til at være her lige nu.

Så får du frigjort livsenergien i følelsen. Og kan derfor bruge den som brændstof på en mere konstruktiv måde. Desuden føles det mere ok at være dig.

Stephen Covey om at være proaktiv i  “7 Gode Vaner”:

Måske DU kan gøre noget andet?

Hvis du kan opfatte situationen, dig selv eller den anden anderledes, kan det hjælpe dig tilbage til dig og din power.

Når du er i offerrollen kører dette mønster:

Påvirkning => reaktion (hvor du måske tror, at tingene bare sker for dig – at dine følelser og reaktioner sker automatisk, uden du har indflydelse på dem)

Når du tager styring, det vil sige, at du er proaktiv, så lægger du et bevidst valg imellem påvirkning og reaktion. Det ser sådan ud:

Påvirkning => valg =>(re) aktion!

Læg mærke til de situationer, som generer dig.
Kig så efter, hvor du kunne gøre noget andet, eller tænke noget andet – altså være proaktiv!

Processen VÆR PROAKTIV er forenklet sagt:

 1. Du bliver opmærksom på situationen – hvad sker der?
 2. Hvad gør (eller ikke gør), tænker og oplever (følelser og eller fornemmelser i kroppen) DU?
 3. Hvilken virkning har dine tanker/handlinger?
 4. Hvad kunne du gøre/tænke anderledes, som var bedre for dig?
 5. Beslut dig for at gøre det på den nye måde – det er at sætte et bevidst valg ind
 6. Øv dig – gør det! (igen og igen….du lærte heller ikke at cykle, det første minut du satte dig på en cykel?!)

God fornøjelse og husk at trække vejret undervejs – at være her lige nu 😉

Hvordan beskytter du dig mod negative mennesker og andet negativitet?

Alle kan have brug for at værne sig mod negative mennesker og påvirkninger. Behov for at bevare din energi og power!

Særlig sensitive og mennesker med choktraumer

I min klinik kommer der mange mennesker, som er særlig sensitive eller som har choktraumer på lager, eller begge dele på samme tid. Alle 3 kategorier har et tyndere filter mellem omverdenen og sig selv. Nervesystemet er i alarmtilstand. Derfor registreres enhver lillebitte sansning som potentiel vigtig.

Et helingsforløb fører dig mere ind i den trygge tilknytningsform, hvor du har større robusthed. For i den trygge tilknytningsform er dit nervesystem i stand til at sortere og lande indtrykkene.

I tirsdags sad jeg med Lars, som tilhører kategorien “begge dele”. Vi talte om negativitet. Negativitet er sværere at håndtere, når dit filter imellem dig og omverdenen er tyndt, og det instinktive niveau er på vagt. Negativitet opleves som en trussel på dette plan. Og har det med at blive hængende, fordi det ikke bliver sorteret og landet i nervesystemet.

Jeg tænker, at du sikkert vil finde essensen af vores snak inspirerende, derfor får du det her:

Pas på mediernes påvirkning af dig!

Medierne poster tonsvis af negativitet i hovedet på os. Det lever de af. Det sælger, fordi mange mennesker får et lille kick af det, hvis katastrofen er stor nok. Det udløser adrenalin. Sådan er det – blot påvirker det dig i negativ retning!

Det kan også gælde Facebook og andre sociale medier. Det afhænder noget af, hvem du er venner med, og hvad du liker og deler.

Du kan klare en vis mængde negativitet. Hvis du blive udsat for mere, bliver du selv negativ, drænet og/eller angst.

Hvad kan du gøre ved det?

 • Sluk for TV-avisen!
  Jamen, man skal da følge med i, hvad der sker i verden…
  Ja, absolut
 • Brug “Lidt men godt” princippet: Læs overskrifter og udvælg få artikler, hvor du kan få uddybet baggrund og fakta. TV-avisen: Lyt til den samlede oversigt, og se eventuelt nogle få, men relevante indslag.
 • Hvis et indslag eller en artikel påvirker dig, så overvej om der er noget, du kan og vil gøre ved tingene.
  Hvis der ikke er det, så føl/tænk/send medfølelse til de involverede mennesker.
 • Sørg derefter for at fylde dig op med noget mere positivt. Tænk og/eller gør noget positivt – noget som får dig til at føle mere positivt eller i det mindste neutralt. Du kan eksempelvis gøre noget, som glæder en anden.
 • Find eventuelt noget du kan være taknemmelig for i dette øjeblik.

Tag et bevidst valg – så du bevarer din energi og styrke og derfor kan være mere for andre, verden og dig selv!

Du skal ikke lukke øjnene for det negative

Tværtimod, nogle gange skal du handle på det!

Det er bare vigtigt, at du ikke lader det fylde så meget, at det dræner eller overvælder dig, når du ikke kan gøre noget ved tingene. Det er der absolut ingen, som har glæde af – og da slet ikke dig!

Det samme princip kan du bruge generelt på negative situationer i din hverdag.

Det hedder at være proaktiv – altså at du har førertrøjen på i dit liv! Det vil jeg uddybe i næste blogindlæg.

Sådan beskytter du dig mod negative mennesker

Hvis du ikke kan eller vil flytte dig fra de negative personer, får du 2 metoder her:

For mange år siden havde jeg en meget brokkende kollega. Hun kunne bogstavelig talt læsse af i timevis. Uanset om jeg pænt eller meget direkte bad hende stoppe og vende tilbage til arbejdet. Det havde stået på i månedsvis. Og hver gang blev jeg SÅ drænet. Da jeg brugte Chris’ metode, stoppede hun i løbet af 2 minutter og brokkede sig meget sjældent til mig igen.

Chris Griscom har lært mig denne enkle metode til at bevare sin egen energi, stemning og centrering, hvis man er sammen med negative mennesker.

  1. Forestil dig en sky af hvidt lys over dit hoved
  2. På indånding forestil dig, at lyset strømmer ned gennem midten af din krop
  3. På udånding forestil dig, at lyset strømmer ud af SolarPlexsus og over til den anden (den, der er negativ, vred mm.)

Ole Vadum Dahls metode er at holde hjertet åbent: Sådan slipper du for at få ødelagt din dag af negative mennesker >>

Jeg vil elske at få dine kommentarer og erfaringer. Skriv gerne en kommentar og DEL artiklen 🙂

Sådan får du mere fokus energi og mindre stress

I sidste indlæg lærte du, hvordan du kan holde din fokus energi. I dag får du mine bedste måder til, hvordan du opbygger fokus energien.

Ok, jeg vil godt afsløre for dig, at jeg er lidt nørded…Eksempelvis elsker jeg at ride dressur. Her rider man ofte den samme øvelse igen og igen, indtil hest og rytter kan den til perfektion. Hvis it’en driller, kan jeg også blive ved at forsøge forskellige ting, indtil det pludselig virker.

Det sammen har jeg gjort mht., hvordan du opbygger og bevarer din fokus energi.

Det startede med, at jeg gik ned med stress. I 2009.

Det, jeg har opdaget, er at

mange af de ting, som virker mod stress, samtidig bygger fokus energien op!

Efter 8 måneders sygemelding med stress troede jeg, at jeg aldrig kom til at arbejde fuld tid igen. Min hjerne fungerede dårligt og ikke særlig længe ad gangen. Både min hukommelse og min kreativitet havde taget skade. Det tog da også flere år. Men pludselig en dag kunne jeg det samme som før og mere til!

Jeg brugte og bruger stadig alle de ting, som jeg fortæller dig om her. Derfor VED jeg, at de virker. På de fleste.

Din fokus energi sidder i hjernen. Du bygger den op med 5 elementer, herunder nævnt i prioriteret rækkefølge. Nr. 2 og 3 kan veksle i vigtighed, afhængigt af, hvem du er:

 1. God og nok nattesøvn
  Den allervigtigste faktor for din hjerne og fokus energi er at restituere under søvnen!
  Du skal sove 7-8 timer HVER nat. Det er kun 5% af os, der kan klare os med mindre. Studier viser desuden, at vi lever kortere, hvis vi i gennemsnit sover mere end 8 eller mindre end 7 timer.
  Hvis det er svært for dig at få en god nattesøvn, så kan du få hjælp i denne korte men praktiske guide: Sov godt og nok! som min gode ven Bjarne Toftegård har skrevet


 2. Motion
  Brug din krop mindst ½ time hver dag med noget, der svarer til moderat motion. Dvs. at du skal kunne tale, men ikke synge imens. Hvis du motionerer hårdere, producerer din krop stresshormoner, og det er det modsatte, at du ønsker.Det kan være rask gang, let løb, cykling, svømining, roning, dans, rulleskøjtning, ridning mm.


 3. Mental afslapning
  Hjernen har brug for at “rense” sig i løbet af dagen. Det gør den, når den er i alfabølgeniveau. Det svarer til i gamle dage, hvor vi havde båndoptagere, der skulle renses med et rensebånd.

  Når du giver hjernen mulighed for det, vil den spontant slå over i alfabølgeniveau
  i øjeblikke igennem dagen!

  Hvis du er stresset, kan den ikke selv gøre det. Men ellers kan den gøre det, når du eksempelvis stirrer ud af vinduet, er i naturen, bruger kroppen, er sammen med visse dyr eller nærværende mennesker, mediterer, dyrker mindfulness, sex eller andet, hvor du stopper tankerne.

  For nogle virker det at “tømme hjernen” ved at skrive alle tanker ned og evt. derefter meditere.

  En gammel gestaltøvelse til at komme ind i nuet, der er effektiv for de fleste:
  Beskriv (bare i dine tanker) så objektivt som muligt, alt hvad du registrerer med dine sanser (ser, hører, lugter, smager og føler på huden). Altså uden at analysere eller vurdere.
  Eksempelvis: “Der står et hvidt bord med 4 stålben og 4 sorte stole rundt om det. Solsorten fløjter. Himlen er mørkeblå, rød og orange. Der kører en bil på vejen. Der er en parfumelugt af den sidste klient, som var her”

  Gør det lige nu og læg mærke til virkningen!


 4. God ernæring
  Brug din sunde fornuft og lyt til kroppen. Hvis du er i rimelig balance, ved kroppen bedre end sundhedseksperter, hvad du har brug for at spise og drikke.
  Spis med opmærksomhed og brug alle dine sanser, når du gør det. Sluk TV, computer og radio. Læg mobil, avis og bøger væk imens. Vær til stede så godt som du kan – gerne fuldt ud – hver gang du putter noget i munden.


 5. Sanselige glædes oplevelser
  Fysisk berøring, som giver dig glæde, frigør oxytocin og serotonin. Det reducerer produktionen af stresshormoner. Og ja, så er vi tilbage til fokus energien igen, som du opbygger.

5 enkle – men effektive metoder til at opbygge din fokus energi på. God fornøjelse med dem, og lad mig høre om din erfaringer med at bruge dem – eller hvad der måske hindrer dig i at bruge dem. Skriv gerne en kommentar.

 

Hvordan holder du fokus? opbyg selvværd og kærlighed – del 2

Fokus kræver energi – og den har du kun en vis portion af hver dag.
Så pas rigtig godt på den!

Det er ligesom med penge. Hvis du bruger dine penge på noget, kan du ikke bruge de samme penge på noget andet også. Kun hvis der er penge på din konto, kan du bruge. Hvis der ikke er, må du først skaffe nogle. Sådan er det også med din fokus energi.

Sidst så vi på det overordnede omkring at holde fokus og hvilken betydning det har for dit selvværd og (kærligheds) liv. I dag får du nogle konkrete ting, som hjælper dig med at holde dit fokus.

Hver gang du skal træffe et valg / tage stilling / vurdere noget,
så koster det af din fokusenergi!

Og det gør du hele tiden hele dagen, eksempelvis:

 • når du læser mails! Bare det at beslutte dig for, om du vil åbne mailen koster. Derfra skal du beslutte dig for, om du skal svare, om det skal være nu og hvad du skal svare. Hver gang dine øjne scroller ned over din indbakke, bruger du energi til at tage stilling til, hvad du skal og ikke skal

 • når du er på de sociale medier! Du tror måske, at du slapper af og har en pause, når du kigger på opslag. Men læg lige mærke til det, næste gang du eksempelvis er på Facebook. Det kræver energi at se opslag – ligesom med mails. Selv helt uskyldige opslag med små kattekillinger koster: Du skal beslutte dig for, om du vil se videoen, om du vil like (og nu flere “følelser” at vælge imellem), om du vil dele og tagge osv.
  Og så er der alle de opslag, som sætter dine vurderinger, følelser og tanker igang. Det kræver endnu mere af energien


 • når du er færdig med noget og skal videre til næste ting på din to-do-liste. Så skal du beslutte dig for: “Hvad skal jeg nu”, hver gang. Med mindre du har lavet din plan (se senere)

 • når du overvejer et burde – om du vil gøre noget, som du (i dit eget univers) ikke bør gøre – eller noget, som du (i dit eget univers) burde gøre. Eksempelvis når du overvejer at spise et stykke chokolade, eller om du skal løbe den tur, eller du skal gøre rent eller…

 • når du tænker kritiske tanker – uanset om du gør det i forhold til dig selv eller andre

 • når du vurderer – ja, eksempelvis bare at læse dette indlæg, når jeg herunder stiller dig et spørgsmål:

Selvom det lige nu bruger af din energi, så tyg lidt på dette spørgsmål og skriv ned: Hvilke er dine 3 største fokus-energi slugere?

Mine egne 3 største fokus-energi slugere er på en klar førsteplads Facebook, nr. 2 er også Facebook og nr. 3 er e-mails.

Struktur er nummer ét til at hjælpe dig til at spare på din fokusenergi, ganske enkelt fordi det sparer på dine beslutninger. Du kan derfor meget bedre holde dit fokus til at skabe det liv, du virkelig ønsker dig. Og gør dig stjernetilfreds med dig selv!

Med andre ord:

Struktur – og diciplin til at følge den – er vejen til din frihed!

Strukturer din tid kærligt:

 1. Start med at lave de ting, som er vigtigst for dig. Vigtigst set i lyset af, hvad der betyder mest for dig i det store billede. Som du vil være glad for, du gjorde, når du kigger tilbage om 5-10-20-50 år…som fører dig hen mod din vision (som du lavede i sidste indlæg)
  Så er du sikker på at nå de ting.
  Man kan sjældent nå alt, det kan du nok heller ikke.
  Det er afgørende for dit selvværd, din kærlighed og din tilfredshed, at du når de ting, som betyder mest for dig. Og ikke bare de ting, der haster – eller som andre rykker dig for.

 • Prioriter derfor de 3 vigtigste ting du vil nå i løbet af dagen, så du gør disse først – både på arbejdet og dit privatliv. Så du får gjort det, der virkelig betyder noget for dig.
  Sørg for at du allerede dagen/aftenen ifør beslutter dig for, hvilke (højest) 3 ting, du vil prioriterer i morgen.


 • Brug 50:10, når du arbejder. Det vil sige du skal arbejde fokuseret 50 minutter og holde 10 minutters pause. Brug et æggeur eller timer til at tage tid helt konkret på begge dele. Det er magi. Men du skal prøve det, før du tror det. Eller det skulle jeg i hvert fald. Til gengæld har det skærpet mit fokus og udryddet overspringshandlinger væsentligt. Selvom jeg stadig kan føle mig lidt fjollet, at jeg skal have et ur til at hjælpe mig med at holde fokus. Men sådan fungerer vores hjerne bare 😉
  Måske er det ikke helt tilfældigt, at i skolen er en lektion 45 min. og frikvartet er 10 min.


 • Øv dig i at sige nej til de andre ting, som ikke er så vigtige for dig. Når andre spørger dig, så start med at sige nej – eller “Det skal jeg lige tjekke med min kalender / det vil jeg lige overveje!/jeg vender tilbage imorgen og svarer dig”


 • Spørg dig selv: Hvad er vigtigst her? og ikke nødvendigvis hvad der haster! Du kan ikke nå alt til et 12 tal både mht din karriere, familie, venner og fritid. Øv dig i at skelne mellem forskellen på: ”Jeg burde være…” og ”Jeg vil være…”. Spørg dig selv: Hvad vil jeg – hvad ønsker jeg dybest set? Hvordan passer det med mine værdier?

Kort og godt:

Træf færre valg ved at strukturere din dag. Så kan du fokusere på det, der er vigtigst for dig!

Fredag d. 1. april får du mine bedste tip til, hvordan du får mere fokus energi.

Hvordan holder du fokus? og hvad gør fokus for kærligheden? – del 1

Lad os tage det sidste først:

Hvad gør fokus for kærligheden?
– Fokus er tantra-træning for kærligheden!

Når du i din hverdag kan fokusere på det, der er vigtigt for dig – har det rigtig mange positive virkninger på dit liv, også dit kærlighedsliv. Uanset om du er single eller i parforhold.

Fokus gør dig nemlig…

 • attraktiv – fordi du bliver tilfreds med dig selv
 • glad – fordi du når dine mål, det der er vigtigt for dig
 • sexet – fordi du bruger dig selv konstruktivt
 • livfuld – fordi du er i flow, når du fokuserer. Din livsenergi strømmer frit
BRFspring

fokus, når et splitsekund er afgørende

Når du kan holde dit fokus, kommer du med andre ord til at hvile i dig selv. Dit selvværd vil vokse dag for dag!
Som du kan se, så styrker fokus din trygge tilknytning 🙂

Fokus er at gøre én ting ad gangen og være fuldt til stede med dette.
Det er magisk – og god tantra træning!

Kan du se, hvordan det, at du kan holde dit fokus, også gør en forskel på dine nærmeste?
Særligt dine børn og partner (hvis du har sådanne).
Faktisk alle, der er i berøring med dig.

Og når du kan holde dit fokus, så kan stress ikke få tag i dig. For så er du i din power.
Og især fordi, du ganske enkelt når meget mere!

Hvordan holder du så fokus?

I dag får du det overordnede billede: Næste gang får du flere detaljer.

Du skal vide, at når du skal holde dit fokus, så kræver det energi!

Vi har en given portion fokus-energi til rådighed om dagen. Nogle mennesker har meget, andre har lidt. Hos mange kan det svinge fra dag til dag. Det mest almindelige er, at man har mest om morgenen.

Der er der ting, som brænder din fokus-energi af, og dem, som bygger den op. Noget af det, kan du gøre noget ved. Andre ting kan du måske ikke.

Ting, som brænder din fokus-energi af:

 • alt hvad der skaber ubalance i din krop, eksempelvis sygdom, mangel på søvn, visse former for medicin, afhængigheder, mangel på at bruge kroppen/motion mm.
 • alt hvad der skaber ubalance i dit nervesystem (det autonome nervesystem), eksempelvis choktraumer, overstimulering og stress
  alt hvad der skaber ubalance i dit følelsesliv eksempelvis sorg, vrede og opgivelse
 • alt hvad der skaber ubalance i det mentale eksempelvis kværnetanker og bekymringer

3 ting gør dig til herrer over dit fokus:

 1. At du har taget et valg om, at du må få et godt liv! Nogle gange kræver det en tilladelse, hvis du har en anden erfaring. Der kan ligge ting i din historie, som kan blokere eksempelvis choktraumer og opgivelse. Lige nu tager vi et skridt, som du umiddelbart selv kan gøre:Opgave, der kan være en proces over noget tid – spørg dig selv hver dag: “Hvad skal der til, for at jeg kan tillade mig at skabe mig et rigtig godt liv?

   

 2. At du har en vision for dit liv – at du har en ide om, hvad du drømmer om (dit kærlighedsliv, din karriere, din hverdag, dit famileliv oa.). Når du har en retning, et mål, der er stærkt nok – så holder det dit fokus et langt stykke hen ad vejen.Opgave: Lav dig en vision – start med ét område af dit liv. Den kan være så enkel som “Jeg elsker min krop. Jeg gør det, der skal til, for at min krop kan være så sund som muligt.”
  Ud fra din vision så sæt konkrete handle mål.
  Start med én ting og byg på, når den kører.

   

 3. At du har en struktur på dagen, der hjælper dig. Ja, beklager – for mange er struktur et fyord. Noget med pligt og burde. Er det også det for dig?
  I næste indlæg får du mere om struktur, der kan hjælpe dig til at skabe det liv, du virkelig ønsker dig. Og gør dig stjernetilfreds med dig selv!

 

 

Har du også nemmere ved at sige nej tak end ja tak til kærligheden?

Dette indlæg er et uddrag fra Kærlighedens vildveje

Modtagelighed er én af de vigtigste egenskaber at udvikle
hvis du som kvinde vil have et rigtig godt kærlighedsliv og sexliv.

At modtage med ynde er at give den anden en gave. Godt nok siges det, at give er det mest givende. Men tænk engang på, hvordan det at modtage den anden(s) med glæde og ynde skaber kærlighed og tilfredsstillelse. Det giver en lyst til at give mere 😉

Det er en af de største gaver det feminine kan tilbyde det maskuline! Fordi det at modtage mandens gaver (komplimenter, løsningsforslag, handlinger, sex, ting mm.) med glæde og graciøsitet, skaber et flow mellem jer, hvor energien og glæden kan danse og vokse.

Det feminine og det maskuline beriger hinanden

I elskoven er det eksempelvis meget konkret. Det er efter min mening den væsentlige forskel på sex og elskov.

Sagt lidt firkantet: Når man har sex, så er der to mennesker, som bruger hinanden til at få orgasme. Når man elsker sammen, så åbner det feminine sig for det maskuline, og modtager “ham”(som også kan være hende) med hele sin krop og sjæl – modtager med begejstring alt hvad “han” giver.

Dette transformeres i Det feminine og bliver energi og begejstring, som inspirerer og nærer Det maskuline.

Resultatet er ikke bare en kropslig tilfredsstillelse og afslappelse, men en glæde, berigelse og større balance både fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og åndeligt hos begge. Uanset om man så har fået en genital orgasme, altså orgasme i kønsorganerne, eller ej.

4 fødder under dyne

En forudsætning for at elske på denne måde er, at begge er i stand til at være til stede i Nuet og i kroppen – og ikke er forvildet ind i tankerne eller fantasierne.

Modtagelighed kan samtidig være en af de sværeste ting for moderne kvinder. Vi er så vant til at ville, kunne og skulle klare alting selv og gerne bedre end vore brødre, mandlige studiekammerater og kollegaer.

Omvendt er mænd efterhånden så vant til, at kvinder klarer sig selv, at de helt holder op med at give.

At give er den maskuline del af kærlighedsdansen

Hvis mænd gentagne gange ikke blive modtaget med glæde, når de giver – så holder de på et tidspunkt op med at give.

Dette kan gå helt tilbage til barndom og ungdom. Puberteten kan eksempelvis være et af de mest udfordrende tidspunkter for en mands given at komme helskindet igennem. I denne fase kan han nemt risikere at føle sig afvist og endda til grin.”

God fornøjelse med at have fokus på din modtagelighed med ynde (som kvinde) eller given dine gaver (som mand) – Skriv gerne i kommentarfeltet, hvordan det går 😉

3 tip til at komme kærligt igennem julen

 1. Brug julen til at træne din kærlige kommunikation.

  Kærlig kommunikation eller bare konstruktiv kommunikation.
  Det bidrager sjældent til den gode samtale, hvis du hælder dine negative følelser og vibrationer ud over den anden.
  Uanset hvor tåbelig eller ondsindet den anden har været

  Mit tip til dig, eventuelt bare julen over: Find ind i din voksne del. Der, hvor du bevarer begge ben på jorden.
  Hvis de negative tanker og følelser fylder dig, så lad dem strømme – men strømme igennem dig og ikke ud over nogen. Brug gerne vandtankøvelsen, hvis de er svære for dig at håndtere. Find den og andre tip her: http://conniekragelund.dk/boost-dit-selvvaerd-i-en-travl-hverdag-5-tip/

  Når du rummer dine egne følelser og tanker, kan du  meget bedre roligt, nøgternt og måske kærligt konstatere inde i dig selv: “Min opfattelse er én del af billedet – den andens opfattelse/handling/mening er en anden del af billedet…også selvom jeg synes, den er langt ude”.

  Derefter kan du sige til den anden: “Ok, det er sådan du opfatter dette. Det er din virkelighed. Min opfattelse er en anden. OG vi behøver jo ikke at være enige.
  Du skal naturligvis stadig sætte dine rimelige grænser. Bestemt. Og venligt 😉

 2. Brug julen kærligt: Træn dig i at sige PYT!

  – når tingene ikke går helt efter dit hoved.
  Og selvom det til tider kan være udfordrende.
  Du frisætter dig selv og dit gode humør. Desuden er det stressforebyggende 😉

 3. Det du giver til andre, giver du til dig selv. Så giv kærlighed!

  Den gamle del af hjernen (Hjernestammen+mellemhjernen) kender ikke forskel på, hvad du gør mod dig selv og mod andre.
  Dette gør punkt 1. og 2. endnu bedre 😉

  Brug nogle af de små ting herfra:10 enkle tip til tryg tilknytning og kærlige relationer Hvis du ikke er så vant til dette, så kan det være lidt svært i starten. når du Efterhånden som du øver dig og overvinder eventuel modstand, bliver du bedre og bedre – og får det bedre og bedre

Nå, jeg er helt med på, at du godt kan have nogle negative dage og følelser her omkring og i julen. Særligt hvis du savner en kæreste, at have børn eller hvis der er konflikter i familien.

Så brug Den paradoksale forandringsteknik.
Ultrakort fortalt, så handler det om, at du skal stå ved dig selv, også når du er negativ! Giv følelserne lov til at være det. Sig til dem indeni dig selv: “Det er ok, I må også godt være her lige nu”. Ved at sige lige nu, har du ikke forpligtet dig til mere end dette øjeblik.

Hvis du har modstand mod at give de negative følelser lov at være der, så giv også modstanden lov til at være her.

Har du flere gode tip til at komme godt igennem julen?
Så skriv dem meget gerne her

Fortæl også gerne i kommentarfeltet, hvordan det går for dig med disse tre punkter julen over (bare rolig,jeg sørger for, at du er anonym)